วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

"จิตบริสุทธิ์ ไม่ขัดกัน" คำสอนของพระอาจารย์สุจินต์ สุจิณโณ

ในระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย.เรากับเพื่อนๆ และอาจารย์ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุจินต์ สุจิณโณ วัดหนองน้ำเขียว อ.แม่สอด จ.ตาก มาสอนเฉพาะกลุ่มของศูนย์จิตตปัญญา ที่อริยธรรมสถาน พระอาจารย์ให้หนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “จิตบริสุทธิ์ ไม่ขัดกัน”

ท่านให้นั่งภาวนา ถ้าเผลอ/เพ่ง ท่านสอนว่า “ให้สักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าเห็น สักแต่ว่าได้ยิน ให้รู้เท่าทันอาการของจิต” ให้สลับเดินจงกรมบ้าง และยังให้คำแนะนำเฉพาะตัวว่า "ให้เริ่มทำสมาธิ วิปัสสนาตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้าเพื่อให้สงบเกิดสติ มีกำลังเพียงพอ หลังจากมีกำลังเพียงพอแล้ว ให้ดูจิต เฝ้าตามดูจิต อย่าส่งจิตออกนอก ดู เกิด-ดับ เห็นการเกิด-ดับของความคิด อยู่กับปัจจุบัน ดูไปง่ายๆ รู้เฉยๆ สักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าเห็น สักแต่ว่าได้ยิน จิตบริสุทธิ์-ไม่ส่งออกนอก ไม่หวั่นไหว ไม่กระเพื่อม มีสติ เวลาฟุ้ง ให้กลับมาหาสมาธิ หรือเหนื่อยก็กลับมาที่สมาธิ แล้วพัก ได้กำลังแล้วไปดูจิต เดินปัญญาต่อ"

การปฏิบัติกับพระอาจารย์สุจินต์ ทำให้เข้าใจและเชื่อมโยงแนวทางต่างๆที่ได้เรียนมาตลอด ทั้งการบำเพ็ญศีล ฝึกสมาธิแบบสมถะ
ฝึกวิปัสสนา เพื่อทำสติให้รับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง และฝึกดูจิต ตอนนี้สามารถเชื่อมโยงการฝึกวิปัสสนาและดูจิต รู้จักวิธีเริ่มต้นปฏิบัติให้ใจสงบแล้วดูจิต เกิด-ดับ รู้จักกลับมาพัก สะสมกำลัง หลวงพ่อบอกว่าทำเท่าที่ทำได้ ทำแล้วต้องมีความสุข ไม่ใช่ทุกข์ หรือเครียด

การเรียนปฏิบัติภาวนาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในเทอมนี้ การเรียนทั้งหมดทำให้ได้พบคำตอบ และได้พบวิธีปฏิบัติที่ถูกจริตของตัวเอง ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ที่คัดสรรสิ่งดีๆมาสอนพวกเรา...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น